Studierapporter

  1. Creating a Baseline of Productivity in the Refurbishment Sector and Identifying Potential Improvements using Lean Tools. MSc thesis January 2017 by J. Skovbogaard. Supervised by S. Wandahl.
  2. Tandrup, A. Ø. (2017). Reducer variabiliteten og forbedre renoveringsprojekters performance. MSc afgangsprojekt ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Supervisor. S. Wandahl.
  3. Kæseler, S. M. (2017). Brugerdrevet Innovation i Renoveringsbranchen – Et nyt paradigme for brugerinddragelse og innovation. MSc afgangsprojekt ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Supervisor: Wandahl, S.
  4. Kamari, A. and Kirkegaard, P.H. (2017). “Building Information Modeling (BIM) for Indoor Environmental Performance Analysis”, Department of Engineering, Aarhus University. Denmark. 86 pp. – Technical report CAE -TR-3