Sundhed, Komfort og Arkitektur

Velkommen til REVALUE’s delprojekt om Sundhed, komfort og Arkitektur.

Det er vigtigt at vi undersøger beboernes sundhed, komfort og oplevelse af arkitektur i egen bolig, da vi i gennemsnit bruger ca. 90% af vores tid indendørs, hvoraf 16 timer er i vores eget hjem.

Derfor bliver vi udsat for mange indtryk og faktorer over mange timer, som kan påvirke vores sundhed, komfort og velvære. I Danmark er der flere renoveringsprojekter i gang og Danmark har et mål om at blive CO2 neutral i 2050. Forbruget af CO2 ses f.eks. i vores eksisterende boligmasse, hvorfor den renoveres, hvilket har høje omkostninger. Resultaterne fra vores undersøgelse kan potentielt medvirke til at finde en uset merværdi i boligrenovering. Denne merværdi kan statuere som et argument for bedre og mere gennemgående renovering af boliger. Det vil bidrage til nedsættelse af det danske CO2 forbrug og en bæredygtig verden.

Projektet finder sted i udvalgte områder i Gellerup, Toveshøj og Søvangen, hvor vi vil spørge beboerne om de vil deltage i vores undersøgelsen.

Vi henvender os til beboerne både før og efter boligrenovering mellem februar-maj og august-oktober. Undersøgelsen foregår i beboerens eget hjem, hvor vi har sat 1 time af til at udfylde spørgeskema, opsætte udstyr som måler indeklima og måle beboerens lungehelbred.

Vi vil spørge ind til beboerens oplevelse af eget indeklima, arkitektur, tryghed, baggrundoplysninger og helbred. Vores udstyr måler CO2, temperatur, luftfugtighed og partikler. Derudover vil beboerens pusteprøve give et øjebliksbillede af beboerens lungehelbred.

Hvis du er interesseret i at deltage er du meget velkommen til at kontakte revalue@ph.au.dk

Du kan herunder også se vores plakater og flyers, som vi deler ud i udvalgte områder.

 

De bedste hilsner,

Grethe Elholm, Adjunkt ved Aarhus Universistet Institut for Folkesundhed

Charlotte Gabel, PhD studerende ved Aarhus Universistet Institut for Folkesundhed

Stina Rask Jensen PhD studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab