Om

Som et led i REVALUE’s kommunikations- og samarbejdsstrategi har styregruppen valgt at offentliggøre udvalgte dele af REVALUE’s hypoteser og arbejdsbeskrivelser. Særlig relevant for den omgivende verden, herunder virksomheder, forskings og udviklingsinsitutioner, er offentliggørelsen af REVALUE’s arbejdspakker. Med denne åbne strategi ønsker styregruppen bag REVALUE at invitere alle byggeriets interessenter med til at samarbejde om det fælles mål at opnå en bæredygtig byggebranchen samt værktøjer og kompetencer til Energirenovering i verdensklasse.

Background and goals

WP1: Assessment and evaluation of added value for holistic renovation projects

WP2: Innovative Construction processes to improve logistics, cooperation, and productivity

WP3: Added value of innovative energy-efficient renovation solutions

WP4 and WP5 are administrative work packages.